Aid for Trade: Studijska posjeta predstavnika šumarskog sektora u Republici Češkoj

Aid for Trade: Studijska posjeta predstavnika šumarskog sektora u Republici Češkoj

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo organizovala je studijsku posjetu delegacije iz sektora šumarstva u Republici Češkoj. Studijska posjeta je realizovana u sklopu projekta „Razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini putem prenosa iskustava iz Republike Češke“. Projekat se realizuje u okviru programa Aid for Trade Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke u sklopu zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom. Posjeta se fokusirala na češka pozitivna i negativna iskustva iz oblasti šumarstva i energetskog korištenja biomase. Članovi delegacije su bili predstavnici entitetskih ministarstava nadležnih za šumarstvo, direktori šumarskih preduzeća iz oba entiteta, predstavnici privatnog sektora i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

 

U sklopu posjete realizovan je obilazak Školskog šumskog preduzeća Masarikova šuma Křtiny Mendelovog univerziteta u Brnu, koje se bavi razvojem modernih tehnologija u eksploataciji šuma. U Křtinama su članovi delegacije imali priliku vidjeti praktičnu primjenu šumskih žičara na terenu pri eksploataciji šuma. Posjećena je i specijalizirana firma za zaštitu šuma RIDEX s.r.o., u kojoj je prikazana praktična prezentacija apliciranja sredstava na terenu. U toku posjete, organiziran je i obilazak dvije kotlovnice na biomasu.

 

Članovi delegacije su u Pragu posjetili Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke, gdje su diskutirali o mogućnostima saradnje u oblasti šumarstva. Sastavni dio programa bila je i posjeta Češkoj razvojnoj agenciji koja je jedan od najznačajnijih donatora u Bosni i Hercegovini. Gospođa Ivana Pejić Povolná, rukovodilac odsjeka za Balkan, održala je prezentaciju o projektima Češke razvojne agencije u Bosni i Hercegovini u sektoru poljoprivrede i šumarstva i o mogućnostima zajedničke saradnje.

 

Posjete i prezentacije su bile popraćene značajnim interesom prisutnih bosanskohercegovačkih predstavnika. Zajednički stav čeških i bosanskohercegovačkih partnera u ovom projektu je da postoji veliki potencijal za prenos iskustava za razvoj šumarstva i za značajnije energetsko korištenje biomase u Bosni i Hercegovini.

 Fotogalerija