Plavko

plavko Plavko je mladi lav koji se bavi odvajanjem papira. Ima nekoliko vizuelnih detalja koji su vezani za ciljeve kampanje i njeno porijeklo. Dva njegova repa asociraju na češki državni grb odakle potiče program Inostrane razvojne saradnje Republike Češke koji je glavni partner edukativnih kampanja s Ekolavom i ostalim lavovivma. Njegova griva je izrađena u obliku univerzalnog simbola za reciklažu i održivi razvoj. Plava boja grive i ime ovog lava stvaraju snažnu asocijaciju s bojom posuda, kanti i kontejnera za selektivno prikupljanje papira.

 

Plavko je osmišljen kao mlad i pametan lav koji potiče djecu na odvajanje papira. Trenutno se koristi za potrebe edukativne kampanje u sklopu projekta Inostrane razvojne saradnje Republike Češke „Razvoj otpadne privrede u općinama Doboj i Maglaj“. Edukativna kampanja u sklopu ovog projekta se bavi odvajanjem otpada.

 

Podaci o Plavku koji su namijenjeni za djecu su dostupni na posebnoj internet stranici www.ekolav.ba/plavko/ na kojoj možete pročitati razne informacije o Plavkovom životu.