GEOTEST organizovao UNDP Study Tour za bosanskohercegovačke privrednike

GEOTEST organizovao UNDP Study Tour za bosanskohercegovačke privrednike

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo, u saradnji sa kompanijom GEOtest, a.s. Brno, organizovala je studijsku posjetu bosanskohercegovačkih privrednika Republici Češkoj. Studijska posjeta je dio projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) „Supporting small enterprises in producing wood biomass fuel in Bosnia and Herzegovina“. Cilj projekta je ojačanje kapaciteta za efikasnije korištenje drvnih resursa stvaranjem poslovnog okruženja i preduslova za pokretanje malog biznisa za produkciju energenta iz biomase.

 

Studijska posjeta se fokusirala na češka pozitivna i negativna iskustva iz oblasti korištenja drvne biomase. Delegaciju je predvodila Amila Selmanagić Bajrović, UNDP GEF Project Manager. Članovi delegacije su bili bosanskohercegovački privrednici koji se bave proizvodnjom i korištenjem biomase u energetske svrhe. U sklopu posjete realizovan je obilazak proizvođača tehnologija za korištenje biomase, centara za proizvodnju biomase i kotlovnica koje koriste biomasu kao energent.

 

Članovi delegacije su također posjetili Ministarstvo industrije i trgovine Republike Češke, Češku razvojnu agenciju, Ministarstvo životne sredine Republike Češke i klaster Češki pelet gdje su imali mogućnost upoznati se sa evropskim legislativnim okvirom u oblasti korištenja biomase i obnovljivih izvora energije, organizacijom proizvođača biomase u Republici Češkoj i o projektima Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom u oblasti biomase i obnovljivih izvora energije.

 

Ovim putem se posebno zahvaljujemo na saradnji predstavnicima Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke, Češke razvojne agencije, Ministarstva životne sredine Republike Češke, grada Brumov-Bylnice, grada Slavičína, klastera Češki pelet, Školskog šumskog preduzeća Masarikova šuma Křtiny pri Mendelovom univerzitetu u Brnu, Šuma grada Brna, kompanije EVECO Brno i kompanije TTS Group – Třebíč.Fotogalerija