Direktor

Nadzorni odbor kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo, uz saglasnost Predstavnika osnivača, imenuje na neograničeno vrijeme i razrješava dužnosti direktora preduzeća GEOTEST d.o.o. Sarajeva. Direktor kompanije za svoj rad odgovara Nadzornom odboru.

 

Direktor zastupa kompaniju u svim sferama. Samostalno je nadležan da potpisuje ugovore s investitorima i dobavljačima. Imenuje i razrješava dužnosti ostale članove uprave kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo i ostale zaposlenike.

 

Sadašnji direktor kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo, Damir Kasum, stupio je na dužnost u oktobru 2009. godine. Kontakt podaci su navedeni ispod.

 

 

Bc. Damir Kasum

Direktor kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo

Kontakt: kasum@geotest.ba