Nadzorni odbor

Kompanija GEOTEST d.o.o. Sarajevo osnovana je od strane dioničkog društva GEOtest, a.s. Brno iz Češke. Osnivača zastupa ovlašteni predstavnik. Sadašnji Predstavnik osnivača je RNDr. Lubomír Procházka, generalni direktor kompanije GEOtest, a.s. Brno (kontakt: prochazka@geotest.cz). Za potrebe nadzora nad radom kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo, Predstavnik osnivača imenuje članove Nadzornog odbor na neograničeni period i po potrebi ih razrješava dužnosti.

 

Sadašnji sastav Nadzornog odbora kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo je stupio na dužnost u septembru 2009. godine. Podaci o pojedinim članovima Nadzornog odbora, zajedno s kontakt informacijama, su navedeni ispod.

 

 

RNDr. Lubomír Klímek

Predjsednik Nadzornog odbora

Direktor proizvodnje kompanije GEOtest, a.s. Brno

Kontakt: klimek@geotest.cz

 

 

 

Mgr. Lubomír Pivnička

Član Nadzornog odbora

Rukovodilac sektora za inženjersku geologiju kompanije GEOtest, a.s. Brno

Kontakt: pivnicka@geotest.cz

 

 

 

Mgr. Zdeněk Železný

Član Nadzornog odbora

Rukovodilac sektora za inostrane projekte kompanije GEOtest, a.s. Brno

Kontakt: zelezny@geotest.cz