Okrugli stol u sklopu projekta Aid for Trade 2015

Okrugli stol u sklopu projekta Aid for Trade 2015

U četvrtak 12.11.2015. godine u UN House u Sarajevu, održao se okrugli stol na temu „Postupci i regulativni okvir za proizvodnju energije od drvne biomase“ u sklopu programa Inostrane razvojne saradnje Republike Češke i projekta Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke Aid for Trade „Pomoć tokom stvaranja postupaka i regulativnog okvira proizvodnje energije od drvne biomase“. Projekat implementira kompanija GEOtest, a.s. iz Brna u saradnji sa firmom GEOTEST d.o.o. Sarajevo i profesorima sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Radi se već o šestom projektu u sklopu programa Aid for Trade u Bosni i Hercegovini od 2010. godine. Glavni cilj projekta je identifikacija i određivanje uslova neophodnih za stvaranje političkog, legislativnog i institucionalnog okvira za trajno i ispravno korištenje drvne biomase u Bosni i Hercegovini. Krajnji rezultat projekta bi trebao biti ojačanje trgovinskih kapaciteta i doprinos ukupnom privrednom rastu i smanjenju siromaštva posebno u ruralnim područjima.

 

Okrugli stol su otvorili Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, i Nj.E. Jakub Skalník, ambasador Republike Češke u Sarajevu. Prezentacije na okruglom stolu su se odnosile na program Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom (Olga Zdrálková, konzul i rukovodilac odjeljenja za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke), program Aid for Trade (Petar Kašička, trgovinski savjetnik Ambasade Republike Češke), ciljeve i rezultate projekta (Damir Kasum, direktor kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo), pravni okvir i analizu postojećeg stanja u Bosni i Hercegovini (prof. dr. Mersudin Avdibegović, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Milan Mataruga, Šumarski fakultet u Banjoj Luci), legislativu Republike Češke i Evropske unije u oblasti drvne biomase (Michael ten Donkelaar) i identifikaciju i prijedlog aktivnosti neophodnih za mobilizaciju drvne biomase za proizvodnju energije (Strahinja Mladenović).

 

Zaključci koje su usvojili sudionici okruglog stola konstatuju da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim potencijalom drvne biomase koja se može koristiti kao izvor toplotne i/ili električne energije. Također se konstatovalo da postoji niz prepreka koje onemogućavaju veće i efikasnije korištenje biomase. U sklopu zaključaka okruglog stola su identifikovane prepreke i definisane mjere koje bi se trebale usvojiti radi poboljšanja stanja korištenja drvne biomase za proizvodnju toplotne i/ili električne energije.Fotogalerija