Počela druga faza geotermalnog projekta u Doboju

Počela druga faza geotermalnog projekta u Doboju

U srijedu 03.12.2014. godine, na lokalitetu dobojske osnovne škole „Sveti Sava“ u Ševarlijama, počela je druga faza projekta zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom „Upotreba obnovljive geotermalne energije u Gradu Doboju“. Esmin Mahmutović, predsjednik Skupštine grada Doboja, zajedno sa Janom Pejřilom, predstavnikom Češke razvojne agencije, Majom Mišić, izvršnom direktoricom Lokalne akcione grupe regije Doboj, Perom Jokanovićem, direktorom kompanije GIM GEOTEHNIKA d.o.o. Banja Luka i Damirom Kasumom, direktorom kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo i glavnim menadžerom projekta, uključio je bušaču garnituru čime su započeli istražni hidrogeološki radovi u sklopu druge faze projekta.

 

Investitor projekta je Češka razvojna agencija. Projekat realizuju kompanije GEOtest, a.s. Brno i GEOTEST d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom regije Doboj. Istražno bušenje vrši kompanija GIM GEOTEHNIKA d.o.o. Banja Luka. Stručni nadzor osigurava kompanija CTU IPKIN d.o.o. Bijeljina koju zastupa Petar Katanić. Glavni cilj projekta je utvrđivanje geotermalnih potencijala na području Grada Doboja i korištenje alternativnih, obnovljivih i ekološki prihvatljivih izvora energije.

 

Druga faza se nadovezuje na prethodna geološka i geofizička predistraživanja u sklopu prve faze projekta na osnovu kojih su bila identifikovana dva najperspektivnija lokaliteta (Ševarlije i Boljanić) sa aspekta geotermalnih potencijala na području Grada Doboja. U sklopu druge faze se vrše hidrogeološka istraživanja, koja uključuju izradu mreže plitkih i dubokih bušotina (pet na lokalitetu Ševarlije i četiri u Boljaniću) ukupne dužine 1.500 metara, hidrodinamičke i laboratorijske opite, zajedno sa analizom svih rezultata i izradom modela za korištenje geotermalne energije na području Grada Doboja.

 

U slučaju pozitivnih rezultata druge faze, projekat će se nastaviti trećom fazom u sklopu koje će se implementirati konkretna tehnološka rješenja putem pilot projekta što podrazumijeva priključivanje osnovne škole na obnovljivi izvor energije i zamjenu ekološki neprihvatljivih čvrstih goriva. Rezultati istraživanja će poslužiti i kao osnova za daljnji razvoj u oblasti korištenja geotermalne energije na području Grada Doboja.

 

 

Pogledajte reportažu Radija Slobodna Evropa o početku druge faze projekta

 

 

 

Pogledajte reportažu televizije ELTA o početku druge faze projekta

 

 Fotogalerija