Studija izvodljivosti za toplifikaciju Teslića

Studija izvodljivosti za toplifikaciju Teslića

U ponedjeljak 07.12.2015 u Tesliću, predstavljena je i svečano uručena Studija izvodljivosti toplifikacije gradskog područja Općine Teslić izrađena u sklopu programa zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom „Studije izvodljivosti“. Nosilac izrade studije izvodljivosti je firma GEOtest, a.s. iz Brna u saradnji sa kompanijama GEOTEST d.o.o. Sarajevo i ENKON d.o.o. Banja Luka. Cilj studije je da definiše potrebe gradskog područja Općine Teslić za toplotnom energijom i pruži prijedloge tehnički i ekonomski izvodljivih rješenja imajući u vidu raspoložive energetske resurse na teritoriji općine i u njenom okruženju.

 

Tokom sastanka sa predstavnicima Općine Teslić su Marko Nišandžić, saradnik za energetsku efikasnost kompanije ENKON d.o.o. Banja Luka, i prof. dr. Petar Gvero, član tima za izradu studije izvodljivosti, prezentirali idejno rješenje toplifikacije gradskog područja Općine Teslić. Osnovni princip studije izvodljivosti je princip održivosti koji podrazumijeva davanje prednosti korištenju vlastitih energetskih resursa, prioritetno obnovljivih izvora energije. Studija izvodljivosti je izrađena tokom 2015. godine i nudi četiri osnovna varijantna rješenja toplifikacije gradskog područja Općine Teslić a to su izgradnja toplane na ugalj, centralne toplane na biomasu, centralne toplane na komunalni otpad i decentralizovanog sistema većeg broja toplana na pelet. Kao jedina ekonomski i ekološki prihvatljiva varijanta toplifikacije ispostavila se četvrta varijanta koja predlaže izgradnju sistema većeg broja samostalnih toplana na pelet.

 

Nj.E. Jakub Skalník, ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini, svečano je uručio studiju izvodljivosti Milanu Miličeviću, načelniku Općine Teslić. Načelnik Miličević se zahvalio češkom ambasadoru na pruženoj pomoći i izrazio je nadu da će studija izvodljivosti biti prvim korakom ka rješavanju višegodišnjeg problema sa kojim se susreću građani Općine Teslić zbog nepostojanja toplane.

 

 

Pogledajte reportažu

 

 Fotogalerija