Svečana primopredaja kamiona i kontejnera u sklopu projekta „DO-MA čisto“

Svečana primopredaja kamiona i kontejnera u sklopu projekta „DO-MA čisto“

Dana 25.02.2013. Tomáš Szunyog, ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini, uručio je kamion za prikupljanje kontejnera velike zapremine u Maglaju. Radi se već o trećem kamionu koji je isporučen u sklopu projekta Inostrane razvojne saradnje Republike Češke –„Razvoj otpadne privrede u općinama Doboj i Maglaj“ koji implementira kompanija GEOtest, a.s. Brno u saradnji s Lokalnom akcionom grupom regije Doboj i firmom GEOTEST d.o.o. Sarajevo. U sklopu ovog međuentitetskog projekta sudjeluju Grad Doboj i 13 općina, sedam iz Republike Srpske i šest iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Tokom svečane primopredaje, Maja Mišić, direktorica Lokalne akcione grupe regije Doboj, naglasila je da će ubrzo početi i edukativna kampanja za učenike osnovnih škola u Doboju i Maglaju. Za potrebe kampanje uručeni su i kontejneri za selektivno prikupljanje papira i plastike koji će biti smješteni u osnovnim školama. Direktorica Mišić je navela da će kampanja sadržavati razne interaktivne sadržaje kao što su internet stranice, edukativna videa i igrice.

 

Potpredsjednik Republike Srpske, Enes Suljkanović, istakao je da se radi o vrlo uspješnom i transparentnom projektu kod kojeg se jasno zna za koje svrhe su upotrijebljena donacijska sredstva za razliku od drugih projekata u Bosni i Hercegovini.

 

Svečanoj primopredaji također su prisustvovali Mehmed Mustabašić, načelnik općine Maglaj, Obren Petrović, gradonačelnik Doboja, Ivana Pejić Povolná i Nicole Machová, predstavnice Češke razvojne agencije, Anesa Terza Vuković, koordinator razvojne saradnje, Zdeněk Železný, rukovodilac projekta, Ognjen Grebo, koordinator edukativne kampanje i Damir Kasum, direktor kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo.

 

 

Pogledajte reportažu BN televizije o svečanoj primopredaji kamiona i kontejneraFotogalerija