Svečana primopredaja šumskih žičara

Svečana primopredaja šumskih žičara

U utorak 16.06.2015. na igmanskom Velikom Polju, održana je svečana primopredaja dvije šumske žičare u sklopu projekta zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom „Uvođenje sistema šumskih žičara za eksploataciju i prikupljanje drveća u Bosnu i Hercegovinu“. Projekat se realizira zahvaljujući donaciji Vlade Republike Češke putem Češke razvojne agencije. Implementator projekta je kompanija GEOtest, a.s. iz Brna u saradnji sa firmom GEOTEST d.o.o. Sarajevo, Školskim šumskim preduzećem Masarikova šuma Křtiny pri Mendelovom univerzitetu u Brnu i Javnim preduzećem Bosanskohercegovačke šume.

 

Glavni cilj projekta je uvođenje inovativnih, održivih i ekoloških rješenja u oblasti šumarstva i upravljanja šumskim resursima u Bosni i Hercegovini. Tokom standardnog eksploatacijskog procesa šuma dolazi do značajnog oštećenja zemljišta i šumske vegetacije. Ekološki prihvatljiv način eksploatacije drveća šumskim žičarama minimalizira navedena oštećenja. Pored toga u Bosni i Hercegovini je veliki dio šumskog zemljišta na nedostupnim terenima koji su neodgovarajući za standardnu tehniku zbog terenskih prepreka, nagiba terena ili slabe nosivosti tla. Za takve terene su idealno rješenje šumske žičare.

 

Na svečanoj primopredaji su bili prisutni predstavnici entitetskih i kantonalnih javnih i privatnih šumskih preduzeća za koje je prije primopredaje bila organizirana terenska demonstracija rada šumskih žičara. U ime Vlade Republike Češke i Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Jakub Skalník, ambasador, svečano je uručio ključeve od šumskih žičara direktoru Javnog preduzeća Bosanskohercegovačke šume, Ahmetu Sejdiću. Primopredajom dvije šumske žičare su se stvorili uslovi za moderniju i ekološki prihvatljiviju eksploataciju šumskih resursa u Bosni i Hercegovini.Fotogalerija