Svečano završen projekat „DO-MA čisto“

Svečano završen projekat „DO-MA čisto“

U ponedjeljak 11.11.2013. godine, održala se svečana ceremonija završetka projekta zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke „Razvoj otpadne privrede u općinama Doboj i Maglaj“ koji je implementirala kompanija GEOtest, a.s. Brno u saradnji s Lokalnom akcionom grupom regije Doboj i firmom GEOTEST d.o.o. Sarajevo. U sklopu ovog međuentitetskog projekta sudjelovali su Grad Doboj i 13 općina, sedam iz Republike Srpske i šest iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Tokom svečanog završetka ambasador Republike Češke, Nj.E. Tomáš Szunyog i direktor Češke razvojne agencije, Michal Kaplan, predali su potpredsjedniku Republike Srpske i predsjedniku upravnog odbora Lokalne akcione grupe regije Doboj, Enesu Suljkanoviću i gradonačelniku Doboja, Obrenu Petroviću, glavni projekat buduće regionalne sanitarne deponije (RSD) u Doboju.

 

Projekat „Razvoj otpadne privrede u općinama Doboj i Maglaj“ počeo je u oktobru 2011. godine. U sklopu projekta izrađena je studija odabira i istraživanje područja najpovoljnijeg lokaliteta za izgradnju RSD na području Grada Doboja, glavni projekat RSD, studija utjecaja na okoliš, studija za zatvaranje postojećih deponija Karabegovac u Doboju i Nekolj u Maglaju, kartiranje divljih deponija i koncepcija upravljanja otpadom za Grad Doboj i svih 13 općina. Isporučena su namjenska vozila za prikupljanje i transport otpada za komunalna preduzeća u Doboju i Maglaju, kontejneri za komunalni otpad, kontejneri za odvojeno prikupljanje papira i PET ambalaže i prese za baliranje prikupljenog papira i PET ambalaže. Za potrebe projekta kreirana je namjenska edukativna kampanje za djecu „EKOLAV“ (www.ekolav.ba) u sklopu koje se održalo takmičenje osnovnih škola u prikupljanju papira i PET ambalaže.

 

Projekat su zajednički finansirali Vlada Republike Češke putem Češke razvojne agencije i Grad Doboj zajedno sa Općinom Maglaj putem Lokalne akcione grupe regije Doboj. Ukupna vrijednost doniranih sredstava od strane programa Inostrane razvojne saradnje Republike Češke iznosi preko 1.600.000 KM.

 

 
Pogledajte reportažu BN televizije o svečanom završetku projekta

 

 

 
Pogledajte reportažu RTRS-a o svečanom završetku projekta

 Fotogalerija