Završena druga faza geotermalnog projekta u Doboju

Završena druga faza geotermalnog projekta u Doboju

U utorak 06.10.2015. godine, Nj.E. Jakub Skalník, ambasador Republike Češke u Bosni i Hercegovini, svečano je uručio Obrenu Petroviću, gradonačelniku Grada Doboja, Analizu potencijala geotermalne energije na lokalitetu Doboj čime je završena druga faza projekta zvanične Inostrane razvojne saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom „Upotreba obnovljive geotermalne energije u Gradu Doboju“. Investitor projekta je Češka razvojna agencija. Projekat realizuju kompanije GEOtest, a.s. Brno i GEOTEST d.o.o. Sarajevo u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom regije Doboj i Gradom Dobojem. Glavni cilj projekta je utvrđivanje geotermalnih potencijala na području Grada Doboja i korištenje alternativnih, obnovljivih i ekološki prihvatljivih izvora energije.

 

Druga faza se nadovezuje na prethodna geološka i geofizička predistraživanja u sklopu prve faze projekta na osnovu kojih su bila identifikovana dva najperspektivnija lokaliteta (Ševarlije i Boljanić) sa aspekta geotermalnih potencijala na području Grada Doboja. U sklopu druge faze su izvršena hidrogeološka istraživanja, koja su uključivala izradu mreže plitkih i dubokih bušotina na lokalitetima Ševarlije i Boljanić ukupne dužine više od 1.500 metara i hidrodinamičke i laboratorijske opite. Rezultat druge faze projekta je Analiza potencijala geotermalne energije na lokalitetu Doboj koja pruža podatke o istraženim lokalitetima, mogućnostima korištenja geotermalne energije i ispravnim postupcima za njeno efikasno korištenje. Rezultati analize će poslužiti i kao osnova za daljnji razvoj u oblasti korištenja geotermalne energije na području Grada Doboja.

 

Ambasador Republike Češke je upoznao prisutne sa činjenicom da je Češka razvojna agencija počela pripreme za raspisivanje treće faze radova u sklopu koje će se implementirati konkretna tehnološka rješenja putem pilot projekta, što podrazumijeva priključivanje odabranih javnih objekata na obnovljivi izvor energije i zamjenu ekološki neprihvatljivih čvrstih goriva. Konkretno se radi o osnovnim školama „Sveti Sava“ u Ševarlijama i „Petar Petrović Njegoš“ u Boljaniću. Treća faza projekta bi trebala biti realizovana tokom 2016. godine.Fotogalerija